U Zadru je potpisan Ugovor za projekt Radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac

Navedeni projekt dio je kapitalnog projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar – Petrčane koji se sufinancira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Vrijednost Ugovora, koji je potpisan između tvrtki Strabag i Odvodnja Zadar, iznosi gotovo 201,9 milijuna kuna. Financiranje je osigurano iz fondova EU-a, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Grada Zadra, Vodovoda Zadar i Odvodnje Zadar. 


Manje septičkih jama 

"Za Grad Zadar ovo je kapitalni infrastrukturni projekt u višegodišnjem programu gradske uprave čiji je krajnji cilj grad bez crnih jama, grad bez ijednog ispusta nepročišćenih otpadnih voda u naše more", naglasio je gradonačelnik Zadra Branko Dukić

Radovi obuhvaćaju gradnju 19 332 metra gravitacijskog cjevovoda, 1 810 metara tlačnih cjevovoda i dvije crpne postaje, čime će se ostvariti svi preduvjeti za spajanje 1 400 kućnih priključaka na javni sustav odvodnje. Ostvarenjem novih 1 400 priključaka na sustav javne odvodnje u četvrti Bokanjac, očekuje se smanjenje broja septičkih jama za 19 posto na području Zadra. 


Oborinska odvodnja 

Također, javljaju Hrvatske vode, rekonstruirat će se sustav vodoopskrbe u duljini od 2 934 metra, kao i 289 priključaka za vodoopskrbu. 

Grad Zadar donio je Odluku o paralelnom ulaganju u sustav oborinske odvodnje i u nogostupne površine u četvrti Bokanjac. 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković naglasio je kako je napravljeno jako puno u proteklom razdoblju na području zaštite voda u Zadru i Zadarskoj županiji s ciljem poboljšanja ukupne zaštite od poplava. 

Radovi bi trebali završiti do kraja 2023. godine.