U Zenici je u sklopu realizacije projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda BiH II počela izgradnja magistralnog vodovoda Putovići – Radakovo. 

Ovaj magistralni vodovod će povezati gradski sustav vodoopskrbe sa spremnikom Putovići u koji će dolaziti voda iz sustava Plava voda. 

Tako će se osigurati dodatne količine vode za Zenicu i bolji uvjeti vodoopskrbe u tome gradu.