Grad Zadar je izvijestio o obilasku nadležnih ministara lokacija u gradu i Zadarskoj županiji, koje su nedavno teško oštećene pa i uništene u olujnom nevremenu. Državni, gradski i županijski dužnosnici pri tome su, između ostaloga, obišli i oštećeni pročistač otpadnih voda. Upravo je spomenuti pročistač prvi projekt u sklopu sanacije oštećenih objekata na području grada i županije koji će se ostvariti. Šteta na pročistaču pri tome iznosi oko 10 mil. kuna i sada je cilj što prije ga ponovno pustiti u pogon. 
Isto tako, kako bi se smanjile štete zbog plavljenja grada pri nevremenima (koje će, očito, biti sve češće) nužno je provesti regulaciju potoka Ričina. Za taj projekt već je izdana lokacijska dozvola i sada je na Hrvatskim vodama da ga ostvare.