Na Krku su završeni višegodišnji radovi na Projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka. Pri tome se radi o vjerojatno najvećem, najvrjednijem i najvažnijem infrastrukturnom zahvatu na otoku, nakon izgradnje Krčkog mosta. Ipak, projekt time nije završen jer još treba izgraditi i u pogon pustiti šest bioloških pročistača otpadnih voda. To će uslijediti u drugoj, završnoj fazi projekta, koja treba biti dovršena do kraja 2023. godine. Investitor je bila krčka vodoopskrbna tvrtka Ponikve voda, dok je radove izvodio konzorcij tvrtki Kolektor i GGD iz Slovenije. 

Radovi su izvođeni usvih šest krčkih aglomeracija, odnosno u svim otočnim obalnim naseljima, osim Vrbnika. Pri tome je izgrađena mreža gravitacijskih kolektora ukupne duljine čak 79,2 km i mreža tlačnih cjevovoda duljine 7,1 km. Uz to, izgrađene su i u pogon puštene 24 crpne stanice i 4563 novih kućnih priključaka. Istodobno je rekonstruirano više od 10,2 km obalnih cjevovodnih kolektora, izgrađeno 554 m novih podmorskih ispusta i obnovljeno gotovo 40 km postojećih mjesnih vodovodnih mreža.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 648 mil. kuna, od čega je čak 72,25% bilo pokriveno bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, dok je ostatak osiguran potporom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i iz sredstava Hrvatskih voda, a jedinice lokalne samouprave pokrile su 9,25%.

Danas je vodoopskrbom pokriven cijeli otok, dok gubici iznose 17%. Sada će velik napredak biti ostvaren i u području odvodnje, što je važna sastavnica okrenutosti i posvećenosti čuvanju okoliša, objavio je 'Novi list'.