Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je objavila da je na temelju zakonskih ovlasti donijela mišljenje o sukladnosti Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/2008 i 49/2011) te Pravilnika o cijenama usluga (NN 85/99) s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Kako se ističe, AZTN je to već ranije najavio nakon što je obustavio postupak protiv Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore arhitekata
Taj je postupak pokrenut kako bi se utvrdilo predstavlja li spomenuti Pravilnik iz 1999. godine, koji primjenjuju te četiri komore, zabranjeni sporazum, budući da su njime određene najniže  i najviše naknade za obavljanje usluga, a članovi komora su imali obvezu njegove primjene. Pri tome su primjenjivane sankcije u slučaju da ga se članovi Komora ne pridržavaju. No, kako je AZTN utvrdio da je takvo ponašanje komora izravna posljedica Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima, nisu više postojale pravne pretpostavke za daljnje vođenje postupka i on je obustavljen. Iako je taj  Zakon propisao da komore, kada se steknu uvjeti, donesu svoje pravilnike o cijenama usluga, propustio je propisati razuman rok za ispunjenje te obveze. Tako se dogodilo da više od tri godine od njegovog stupanja na snagu komore nisu donijele pravilnike o cijenama, već primjenjuju onaj iz 1999. Zbog toga AZTN smatra da su u svrhu unaprjeđenja tzv. slobodnih profesija, odnosno djelatnosti kojima se bave članovi komora te uz uvažavanje svih njihovih specifičnosti, komore obvezne u razumnom roku donijeti nove  cjenike koji bi bili u cijelosti usklađeni sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/2009).
Uz to, pri donošenju tih cjenika, komore trebaju voditi računa o tome da cijene po kojima će njihovi članovi pružati usluge ne smiju biti određene u najnižem ili fiksnom iznosu, odnosno da članovi, ako imaju ekonomski interes, mogu primjenjivati i niže cijene od propisanih cjenikom, a zbog toga ni u kojem slučaju ne smiju biti sankcionirani. Isto tako, umjesto najniže cijene bi se trebali propisati drugi uvjeti kojima se može osigurati ravnoteža osiguranja kvalitete usluga i poštivanja prisilnih propisa. Takvo rješenje trebalo bi predstavljati jamstvo korisnicima usluga koje pružaju članovi komora da će te usluge biti obavljene u skladu s pravilima struke. Ujedno bi ono trebalo omogućiti da, između ostalih kriterija, pružatelja usluga mogu odabrati i na temelju cijene.
Ipak, AZTN također smatra da ni najniže cijene ni stope najnižih naknada ne mogu spriječiti neodgovorne pružatelje usluga u davanju usluga niske kvalitete. Naprotiv, najniže ili preporučene cijene s učinkom najnižih ili fiksnih cijena, takve pružatelje usluga mogu čak i štiti i uvijek im jamčiti naknadu, neovisno u kvaliteti pružene usluge. Također, ne potiču ih da posluju troškovno učinkovito te poboljšavaju i inoviraju uslugu.
Ako komore ne postupe sukladno tom mišljenju, AZTN smatra da bi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, kao predlagač Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima trebalo predložiti njegove izmjene i dopune, odnosno odrediti rok za donošenje cjenika. Zbog toga je i AZTN poslao svoje mišljenje MGIPU-u.