Policija i Državno odvjetništvo još nisu izašli s podatkom tko je kriv za onečišćenje pitke vode u Slavonskom Brodu krajem prošlog mjeseca a u Croduxu danas tvrde da istjecanje benzina iz produktovoda kao posljedica probe na nepropusnost nije uzrok onečišćenja vodocrpilišta Jelas. Crodux tvrdi da nema ni teoretske mogućnosti da se ta onečiščujuća tvar mogla pojaviti u zdencima, vodospremniku i slavini kafića u roku od samo 48 sati od vremena incidenta. Kao dokaz tome navode Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Jelas i Elaborat zaštitnih zona izvorišta Jelas. "Iz uzorka tekućine istekle iz cijevi produktovoda utvrđeno je da se radi o benzinu, s udjelom benzena, a u spornoj analizi vode od 30. ožujka nisu pronađeni ugljikovodici iz benzina niti benzen", navodi Crodux. "Stručno mišljenje hidrogeologa je da nečišćenje uslijed istjecanja benzina na toj lokaciji (sastav tla, udaljenost i dubina) nije teorijski moguće", dodali su.