U dnevni red 7. sjednice Hrvatskog sabora, koja je za održavanje predviđena u razdoblju 17.1. - 23.3.2018. godine uvrštena je, između ostalih, i rasprava o Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstu. Predlagatelj tog Zakona je Vlada i njime bi se, konačno, trebao zamijeniti dosadašnji Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je od svojeg prvog donošenja još 1995. godine do danas doživio mnoge izmjene (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/2000, 12/2000, 59/2001, 150/2002, 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 49/2011, 144/2012 i 147/2014). U skladu s time, jasno je zašto su promjene bile nužne, pri čemu je sada najvažnije to što se komunalnim djelatnostima više ne smatraju ni vodoopskrba ni odvodnja ni pročišćavanje otpadnih voda ni odlaganje otpada, a ni dimnjačarstvo! 
No, za razliku od djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koje su sada uređene Zakonom o vodama (NN 153/2009130/201156/2013 i 14/2014) i odlaganja komunalnog otpada koje je sada uređeno Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013 i 73/2017), dimnjačarstvo na žalost još nema svoj 'krovni zakon' koji bi ga podrobnije uređivao. 
U skladu s time je Grupacija dimnjačara Hrvatske gospodarske komore Saborskom odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo uputila zahtjev za izmjene u spomenutom Prijedlogu Zakona kojima bi se ta činjenica uvažila i za dimnjačarstvo, do donošenja nekog budućeg zakona ili drugog propisa kojima će se ta važna struka urediti, vrijedile pojedine odredbe dosadašnjeg Zakona o komunalnom gospodarstvu. Pri tome se traži da se točke 24. i 25. Prijedloga Zakona koji je u saborskoj proceduri promijene na način koji je bio naveden u jednom od ranijih prijedloga (iz srpnja 2017. godine). Naime, ako se to ne uvaži, dimnjačarstvo bi ostala jedina djelatnost bez ikakve odrednice u zakonima i propisima na razini cijele države, što je nedopustivo jer se radi o djelatnosti i struci koja je nužna za očuvanje sigurnosti građana i imovine. Upravo zato bi pravnim rješenjem trebalo urediti određeno prijelazno razdoblje u kojem bi do donošenja odgovarajućeg zakona ili propisa o dimnjačarskoj djelatnosti na razini cijele zemlje ona ostalo u sklopu komunalnih djelatnosti.