Vlada prihvatila Prijedlog Zakona o komunalnom gospodarstvu i uputila ga u saborsku proceduru. Radi se o jednom od ključnih zakona kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje infrastrukture, plaćanje doprinosa i naknada, održavanje reda i druga značajna pitanja. Važnost donošenja novog Zakona još je veća ako se uzme u obzir da je dosadašnji Zakon o komunalnom gospodarstvu donesen još 1995. godine i da do sada se mijenjao čak 18 puta. Donošenjem novog Zakona, kako ističu sručnjaci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koje ga i izradilo, uspostavit će se sustav komunalnog gospodarstva koji će u cijelosti biti usklađen sa zakonima koji uređuju pitanja opskrbe vodom i odvodnje, gospodarenja otpadom, pogrebničkih djelatnosti, koncesija, prostornog uređenja i javne nabave.
Ipak, za razliku od ranijih prijedloga Zakona, u sadašnjem, konačnom Prijedlogu kao komunalna djelatnost zadržano je obavljanje dimnjačarskih poslova, što je iznimno važno za dimnjačarstvo kao struku i gospodarsku djelatnost jer ono za sada nema nekog drugog, 'krovnog' zakona koji bi je uredio. 
Tako se sada dimnjačarstvo, u smislu članka 24. budućeg Zakona, smatra uslužnom komunalnom djelatnošću, zajedno s uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, uslugama javnih tržnica na malo, uslugama ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja i komunalnim linijskim prijevozom putnika. Istodobno se, prema čl. 25, stavku 5. pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva "čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje na kruta goriva u građevinama". Konačno, u čl. 44. se kaže da se pravo na obavljanje dimnjačarskih poslova na nekom području (jedinici lokalne samouprave i sl.) može steći i koncesijom.