Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018) ipak nije uništio dimnjačarsku struku, kako se to na osnovi svega onoga što je stajalo u raznim verzijama prijedloga opravdano strahovalo. Kao prvo, novi Zakon u svojem članku 24., stavku 1. nedvosmisleno određuje obavljanje dimnjačarskih poslova kao 'uslužnu komunalnu djelatnost' (uz dimnjačarstvo, to su i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, usluge javnih tržnica na malo, usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja i komunalni linijski prijevoz putnika). Uz to, u čl. 25., st. 5. jasno stoji: "Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama." Dakle, isto kao što je bilo i do sada: zadatak dimnjačara je čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje i time izravno ostvarivanje sigurnosti građana i imovine od požara i drugih nemilih događaja (eksplozija, gušenja, trovanja ugljičnim monoksidom i sl.), a posredno i zaštita okoliša. Konačno, u čl. 44. stoji da se pravo obavljanja dimnjačarskih poslova može steći i koncesijom, pri čemu je davatelj koncesije, prema čl. 45., predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.
Spomenuti Zakon donio je Hrvatski sabor na sjedinici koja je održana 13.7.2018. godine i to na osnovi čl. 89. Ustava Republike Hrvatske (pročišćeni tekst - NN 85/2010)  Njime se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. Isto tako, njime je određen i samo pojam komunalnog gospodarstva kao cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture i održavanja komunalnog reda na području općina i gradova.
Zakon stupa na snagu osam dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 4.8.2018. godine. Tada ujedno prestaje važiti dosadašnji Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95109/9521/9670/97128/9957/2000
12/200059/2001150/200226/200382/2004110/2004178/200438/200979/200949/2011144/2012 i 147/2014), a svi do sada sklopljeni ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti na osnovi koncesije ili povjeravanja komunalnih poslova prema starom Zakonu nastavljaju važiti do svojeg isteka.