Zbog radova na termotehničkim instalacijama u toplani Gornja Vežica mogući su prekidi isporuke toplinske energije za pripremu potrošne tople vode u dijelovima Rijeke koji su spojeni na tu toplanu. Radovi bi trebali biti dovršeni u poslijepodnevnim satima 29.7.2020. godine. Tada će se nastaviti neometana isporuka toplinske energije, objavila je riječka toplinarska tvrtka Energo.