Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Hrvatske vode i tvrtka Odvodnja Rovinj-Rovigno prošli mjesec su potpisali 1. dodatak ugovoru o sufinanciranju Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Tako se Odvodnji Rovinj-Rovigno osigurava dodatnih 35 milijuna kuna za provedbu tog projekta. 

Ukupna vrijednost projekta, s dodatnim sredstvima, sada iznosi više od 258 milijuna kuna bez PDV-a, od čega je 180 milijuna kuna sufinancirano sredstvima Europske unije. Ostali dio od 78 milijuna kuna raspoređeno je u jednakim omjerima između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda i Odvodnje Rovinj-Rovigno. 

Razlog dobivanja dodatnih sredstava, tj. povećanja prihvatljivih troškova je značajno povećanje cijena na tržištu u području izvođenja radova u zadnjih nekoliko godina što je rezultiralo većim cijenama zaprimljenih ponuda u postupku javne nabave izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i postrojenja za solarno sušenje mulja u odnosu na procijenjenu vrijednost, javlja Grad Rovinj.