U Pitomači je ovaj tjedan održana uvodna konferencija projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača čija je vrijednost 262 milijuna kuna s PDV-om. Najveći dio sredstava ili 149 milijuna kuna otpada na sufinanciranje Europske unije.  

Također, javljaju Hrvatske vode, potpisan je ugovor za dogradnju i rekonstrukciju UPOV-a (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) aglomeracije Pitomača čija je vrijednost 44 milijuna kuna s PDV-om.

Zahvaljujući projektu Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača, izgradit će se i rekonstruirati sustav odvodnje otpadnih voda te UPOV, a on se provodi na području općine Pitomača (naselja Pitomača, Grabovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec i Stari Gradac).  

Cilj tog projekta koji će, prema očekivanjima, završiti do kraja 2023. je povećanje priključenosti stanovništva na javnu odvodnju i vodoopskrbu.