Vlada je u petak usvojila izmjene Zakona o vodi za ljudsku potrošnju a prijedlogom ovoga zakona proširuju se zahtjevi za praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju uvođenjem procjene rizika. Sukladno tome proširuju se i obveze pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. Definira se osnivanje Stručnog povjerenstva za odobravanje planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i procjenu rizika u programu monitoringa vode za ljudsku potrošnju, u kojem su predstavnici ministarstva zaštite okoliša, zdravstva, HZJZ-a, Hrvatskih voda i Hrvatskog zavoda za toksikologoji.  Zakonskim prijedlogom dopunjuju se odredbe vezane uz službene laboratorije a tvrtke koje pune vodu u boce i drugu ambalažu obvezne su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke temeljene na načelima HACCP sustava iz EU uredbi iz 2004.. Također, propisuje se ovlast ministra zdravstva da pravilnikom propiše način provedbe procjene rizika u programu monitoringa, metode i točke uzorkovanja, metode laboratorijskog ispitivanja parametara sukladnosti u vodi za ljudsku potrošnju te postupak registracije i način vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.