Gradonačelniku Grada Dubrovnika Mati Frankoviću jučer je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu uručen Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta Europske unije 'Razvoj vodno komunalne infrastrukture Dubrovnik' (Aglomeracija Dubrovnik) vrijedan 10 milijuna kuna. Ugovor je gradonačelniku uručila ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataša Tramišak

Riječ je o bespovratnim sredstvima iz proračuna kojima se sufinanciraju troškovi koje je Vodovod Dubrovnik na temelju Ugovora o projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora, objavljeno je na stranicama Grada Dubrovnika

Projekt Aglomeracije Dubrovnik vrijedan je 881,2 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 647,8 milijuna kuna, od čega 457,6 milijuna kuna čine bespovratna sredstva EU-a iz Kohezijskog fonda. Preostalih 190,1 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (63,3 milijuna kuna), Hrvatske vode (63,3 milijuna kuna) te Vodovod Dubrovnik (63,3 milijuna kuna). 

Tim projektom, inače najvećem infrastrukturnom zahvatu u vodoopskrbni i kanalizacijski sustav Dubrovnika u njegovoj povijesti, obuhvaćena su, uz izgradnju pročistača na Petki, ulaganja u sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u naseljima Dubrovnik, Zaton – Orašac i Moševići – Visočani te sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gorenje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan i Šumet.