Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog gradonačelnika Vojka Obersnela po kojemu Energo do kraja sezone grijanja ili do prihvaćanja izmjena i dopuna pravilnika o načinu raspodjele u obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju neće primjenjivati novu cijenu od 0,50 kn/kWh, nego cijenu prije poskupljenja od 0,37 kn/kWh. Razlika u cijeni obračunat će se korisnicima u mjesecima do kraja godine, nakon donošenja predloženih izmjena i dopuna pravilnika. Zbog visokih računa za grijanje Energo i grad Rijeka su u MINGO-u pokrenuli postupak izmjena tog pravilnika radi uvođenja pravednije raspodjele toplinske energije. Vijeće je prihvatilo i gradonačelnikov prijedlog da Energo provede anketu u kojoj bi se korisnici očitovali o mogućemu dugoročnom rješenju. Varijanta je nastavak isporuke toplinske energije u skladu sa zakonom, što znači da cijenu grijanja i dalje određuje HERA, a druga da se račun ispostavlja zgradi koja ga plaća iz pričuve a suvlasnici se dogovore o načinu raspodjele. Moguće je da Energo podupre izdvajanje iz sustava i izgradnju pojedinačnih kotlovnica gdje postoje tehničkih mogućnosti. Jedna od mogućnosti je i prestanak isporuke toplinske energije s mogućnošću najma Energovih kotlovnica, a kao posljednja je navedena mogućnost prestanka isporuke toplinske energije i gašenja djelatnosti toplinarstva u Energu. Ukupni gubitci Energa u toplinskoj energiji iznose 83,5 milijuna kuna, rekao je direktor Sanjin Kirigin i dodao kako smatra da je to zapravo prikrivena subvencija korisnika toplinske energije te da bi, da toga nije bilo, bilo izgrađeno više nove mreže. Kirigin naglašava da je gubitke podnio Energo te da nijedna kuna od toga nije ušla u tarifu korisnika. Naveo je da je 375 korisnika imalo račune veće od 1500 kuna (3,8%) te da je prosječni račun u prosincu lani bio 685 kuna, javlja SEEbiz.