Usporedo s početkom sezone grijanja, u Salonu Grada Rijeke održana je konferencija za medije Trgovačkog društva Energo na temu toplinske energije, na kojoj je najavljeno smanjenje cijene grijanja za gotovo 10%, što sa posljednjim smanjenjem s kraja prošle sezone ukupno iznosi 15%. Najvažnija vijest je da će u novoj sezoni cijena grijanja biti korigirana na niže. Kako je pojasnio gradonačelnik, u međuvremenu je došlo do pada cijena nafte, a jedan manji dio Energovih toplana koristi lož ulje kao energent. Polazeći od poslovne politike Energa, da ima ujednačenu cijenu za sve korisnike, bez obzira iz koje toplane dobivaju toplinsku energiju, na kraju prošle sezone grijanja cijena grijanja smanjena je za sve korisnike, zbog smanjene cijene plina. Tako sada Energo smanjuje cijenu grijanja za sve korisnike, jer je došlo do smanjenja cijena nafte. Ukupni iznos smanjenja je nešto manji od 10%, ali kad se tome pribroji smanjenje koje je uslijedilo krajem prošle zime, cijena energije KWh će biti smanjena za nekih 15%. „Prijašnja cijena je iznosila 0,50 kn po KWh, a sada će ta cijena iznositi 0,43 kn po KWh. S ovom cijenom, kada se uzme u obzir i cijena snage koja je sastavni dio ukupne cijene, cijena centralnog grijanja u Rijeci je jedna od nižih, možda čak i najniža, ako se izuzme sustav koji opskrbljuje HEP toplinarstvo, jer oni imaju mogućnost da gubitke koje ostvaruju na cijeni toplinske energije, nadoknađuju kroz cijenu struje, što je nekorektno, jer to plaćaju svi koji troše struju“, rekao je gradonačelnik Obersnel. Jedan od zaključaka Gradskog vijeća, usvojen na gradonačelnikovu inicijativu je bio da će Energo omogućiti svima koji to žele, izlazak iz sustava Energa, kako bi imali svoje vlastite kotlovnice koje će sami održavati. Tijekom ljeta, od 268 zgrada koje koriste usluge Energa, izdvojilo se samo 5 zgrada, no Energo je i dalje na raspolaganju za sve one koji se žele izdvojiti, rečeno je na konferenciji. Gradonačelnik je kazao kako je cijena koju Energo sada ima sastavljena po svim zakonskim odredbama. Ona je rezultat cijene koštanja energenata i troškova proizvodnje i utvrđena je sukladno zakonskoj proceduri, što su uostalom potvrdile i brojne inspekcije koje su bile u Energu, a potvrdila ih je i Hrvatska regulatorna agencija. Direktor Kirigin je podsjetio kako su od zaključka Gradskog vijeća provedene razne aktivnosti: provedena je anketa među 9.865 korisnika, kojoj se odazvalo samo 35% korisnika. Od tog broja 12% je izjavilo da želi zadržati postojeći sustav, dok je 23% izjavilo da se želi izdvojiti, što je bio nedostatan broj da se prema njemu moglo donijeti bilo kakvo suvislo rješenje. Zbog toga su održani sastanci sa predstavnicima zgrada i stanarima, kako bi se razjasnile nejasnoće i pomoglo korisnicima da se odluče. Kirigin je kazao kako se pet zgrada izdvojilo iz sustava, a u najavi su još dvije koje se žele izdvojit iz sustava Energa. Nitko nije odbijen. Energo je ostao bez 173 korisnika, uz još 70-80, u dvije zgrade koje se namjeravaju izdvojiti. Kirigin je naglasio kako su neke strane tvrtke, poglavito iz njemačke, vidjele priliku da uđu na tržište i preuzmu vođenje Energovih toplana. Nakon uvida u sustav, rekli su da van onog što Energo čini, oni ne mogu učiniti više i povukli su se iz prijedloga. Kao primjer Kirigin je naveo da se za stan od 70 m2 za grijanje u Rijeci godišnje plaća 6.100 kuna, u Brodu, Karlovcu i Vukovaru oko 6.500 kuna, dok u Zagrebu to iznosi 3.500 kuna. No, tvrdi Kirigin i u Zagrebu će morati korigirati cijene ukoliko se budu držali zakona. Direktor Kirigin i gradonačelnik Obersnel su komentirali i najavu prosvjeda u ponedjeljak pred Energom, naglasivši da je pravo na prosvjed legitimno, no više od ovog što je Energo napravio proteklih mjeseci je u ovakvim uvjetima, s ovakvim cijenama energenta i ovakvim Pravilnikom o raspodjeli, nemoguće postići, javlja Fiuman.