Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izvijestilo je o potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi'. Ugovor se odnosi na područja Grada Nina te općina Privlaka i Vrsi, a korisnik sredstava bit će tvrtka Vodovod Vir. Projekt je ukupno vrijedan 397,2 mil. kuna, a sufinancira se s 224,9 mil. kuna bespovratnih europskih sredstava (70,8%). Obuhvatit će izgradnju više od 102 km kanalizacijske mreže, 34 crpne stanice i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sanaciju vodovodne mreže u duljini 31,8 km i nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda. Time će se ujedno priključenost na javni sustav odvodnje otpadnih voda na tom području povećati na 83%.