U Bjelovaru su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kao i Ugovor o sufinanciranju projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar. EU projekt aglomeracije Bjelovar, ukupne vrijednosti 257,4 milijuna kuna, sufinancira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a bespovratna EU sredstva iznose 71,7 posto dok je nacionalna komponenta 28,3 posto (MZOE 23,3 milijuna kuna, Hrvatske vode 23,3 milijuna kuna i bjelovarske Vodne usluge 11,6 milijuna kuna). 
Projekt obuhvaća novogradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje te projektiranje, nadogradnju i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a razdoblje provedbe projekta je do ožujka 2023. godine. 

Pročišćavanje otpadnih voda 

Realizacijom projekta u sektoru vodoopskrbe ostvarit će se usklađivanje s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Na mrežu će se priključiti novih 778 stanovnika, a smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu iznosit će tri posto. U sektoru odvodnje, realizacijom projekta ostvarit će se usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, a na mrežu će biti moguće priključiti novih 2.303 stanovnika. 
Udio alokacije koji je predviđen za projekte sektora voda u cjelokupnom Operativnom programu iznosi 17,9 posto odnosno više od 1,2 milijardi eura. Do danas je upućeno ukupno 55 poziva na dostavu prijedloga projekata od čega je donesena odluka o financiranju za ukupno 38 projekata ukupnih prihvatljivih troškova u iznosu od 11,5 milijardi kuna (101,67 posto ukupne alokacije) među kojima je i EU projekt Bjelovar. Preostalih 17 projekta s pozivom na dostavu prijedloga projekata nalaze su u različitim fazama pregleda i ocjene, a njihova vrijednost iznosi 7,04 milijardi kuna (61,45 posto ukupne alokacije), objavile su Hrvatske vode.