U prostorijama Hrvatskih voda danas su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju šest vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata. Riječ je o projektima Varaždin, Varaždinske Toplice, Donja Dubrava, Mursko Središće, Rugvica - Dugo Selo i Jastrebarsko. Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki u čijoj je nadležnosti vodoopskrba i odvodnja na područjima na kojima se projekti realiziraju. Ukupna vrijednost svih 6 projekata iznosi 1,7 milijardi kuna, a sufinancirat će se EU sredstvima kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2017. Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić istaknuo je kako je sukladno EU Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definirana obaveza izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 281 aglomeraciji. Važno je napomenuti da su svih 47 aglomeracija čiji je rok za usklađenje kraj 2018. godine u provedbi ili visokom stupnju pripreme. Za realizaciju tih projekata na raspolaganju su značajna sredstva. Kroz OPKK za razdoblje 2014.-2020. dostupno je gotovo 8 milijardi kuna za sufinanciranje vodnokomunalnih infrastrukturnih projekata. „Do sada su potpisani ugovori za 11 projekata, danas se potpisuju ugovori za šest projekata, a uskoro se očekuje odobrenje još 14 projekata. Svi ovi projekti donijet će višestruku korist - podići će se kvaliteta života građana, ispuniti EU standardi i doprinijeti zaštiti okoliša, a, također, treba naglasiti da je riječ o značajnim investicijama koje donose poslove i radna mjesta“ – rekao je ministar Ćorić. Ministar je čestitao svim potpisnicima današnjih ugovora zaželjevši im što bržu i kvalitetniju realizaciju projekata. Naglasio je kako se u vodnom sektoru mogu i moraju učiniti još značajniji iskoraci navevši kako je u ovom trenutku 86% građana priključeno na sustav vodoopskrbe, njih 46% na sustav odvodnje, te je uz daljnja ulaganja u projekte javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda potrebno raditi i na projektima kojima će se smanjiti gubici vode u sustavu. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je naveo kako je vrijednost projekata za koje su danas potpisani ugovori velika u tehničkom i ljudskom smislu te kako su posebno važni za građane koji će zahvaljujući njima biti priključeni na sustav. „Ovim projektima je planirana izgradnja šest uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, oko 550 km mreže odvodnje i preko 200 crpnih stanica čime će se omogućiti priključenje na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za dodatnih gotovo 73.500 stanovnika“ – rekao je direktor Đuroković.