Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat, direktor Odvodnje Poreč Milan Laković sa suradnicima, predstavnici stručnog nadzora i izvođača te ostali sudionici u provedbi projekta EU-a Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča sredinom ovog tjedna obišli su gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Lanterna i Poreč – sjever (Saladinka), koji će koristiti bio-membransku tehnologiju za obradu otpadnih voda u svrhu njene ponovne uporabe. 

Realizacija projekta EU-a Poreč financira se kroz europske strukturne i investicijske fondove, točnije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, čija je ukupna vrijednost veća od 500 milijuna kuna. 

Radovi na navedenim gradilištima provode se u sklopu ugovora za izgradnju četiri UPOV-a i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, vrijednog 291 milijuna kuna.

 

Probni rad 

UPOV-i koji se grade u sklopu navedenog ugovora u visokom su stupnju dovršenosti, osobito posjećeni uređaj na lokaciji Lanterna, kapaciteta obrade od 30 tisuća ekvivalent stanovnika, na kojem se provode aktivnosti prije puštanja u probni rad. 

Sukladno vremenskom planu izvođača, postrojenja bi trebala biti puštena u probni rad do sredine ove godine. Tijekom jednogodišnjeg probnog rada, ispitivat će se ugrađene tehnologije, uspostaviti biologija obrade otpadnih voda te će se provoditi dnevne analize i praćenje rezultata rada postrojenja. 


Komunalni mulj 

Uz gradilište Lanterna, posjećen je i UPOV Poreč – sjever na lokaciji Saladinka. Njegova posebnost je što, uz uređaj kapaciteta obrade od 37 tisuća ekvivalent stanovnika, sadrži i postrojenje za solarno sušenje mulja. 

Navedeno postrojenje prihvaćat će 60 posto količine komunalnog mulja nastalog u procesu pročišćavanja otpadne vode na svim uređajima te solarnom dehidracijom proizvoditi sirovinu koja će se koristiti kao gorivo u procesu spaljivanja, odnosno za proizvodnju energije, za sanaciju oštećenih dijelova zemljišta i prekrivanje odlagališta otpada ili miješanjem s drugim materijalima u građevinarstvu. 

Tehnologija membranskog bioreaktora, koja povrh biološkog uklanjanja otpadnih čestica iz komunalnih voda koristi i proces membranske ultrafiltracije, omogućava da se pročišćena voda ponovno koristi za navodnjavanje zelenih površina, pranje javnih površina i u protupožarne svrhe, javlja Grad Poreč


Kvalitetan proizvod 

Osim posjećenih uređaja, u gradnji su još uređaji za pročišćavanje vode Poreč – jug, na lokaciji Mornarica (kapaciteta obrade 48 tisuća ekvivalent stanovnika) i Vrsar (Petalon; kapaciteta obrade 22 500 ekvivalent stanovnika) te postrojenje za kompostiranje komunalnog mulja na lokaciji odlagališta komunalnog otpada Košambra, na kojem će se obrađivati 40 posto mulja. 

Kompostiranje podrazumijeva obradu mulja nastalog na uređajima sa zelenim biootpadom. Tako se dobiva kvalitetan proizvod koji se može koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama.