Gradnja i rekonstrukcija mreže vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Jastrebarsko je završena, a u punom je jeku i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). 

Najveća investicija u povijesti Jastrebarskog obuhvatila je različite radove koji su se izvodili na području 15 naselja: Cvetkovića, Čabdina, Domagovića, Donje Reke, Donjeg Desinca, Drage Svetojanske, Gornje Reke, Gornjeg Desinca, Hrašća, Izimja, Jastrebarskog, Jurjevčana, Novaka Petrovinskih, Prhoća i Volavja. 

Tijekom projekta, objavljeno je na stranicama Grada Jastrebarskog, otvoreno je ukupno 18 gradilišta te je izgrađeno više od 40 kilometara kanala i kolektora, s crpnim stanicama, vodospremama, retencijskim bazenima i kišnim preljevima. 


Važna karika 

Zahvaljujući svim tim aktivnostima, razina kvalitete vode u Jastrebarskom i okolnim naseljima dodatno će se povećati, a s njom i kvaliteta života svih stanovnika na području aglomeracije. 

Nakon polaganja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, izvedeni su i radovi sanacije i asfaltiranja prometnica. Ukupno je asfaltirano više od 32 kilometra prometnica, od čega su za oko 26 kilometara osigurana sredstva iz proračuna Grada Jastrebarskog. 

Usporedno sa završetkom izgradnje mrežne infrastrukture i asfaltiranja, krenula je i izgradnja UPOV-a

"Izuzetno važna karika u cjelokupnom projektu, uz gradnju sanitarnih kanalizacija, vodosprema i ostalih objekata, upravo je izgradnja uređaja za pročišćavanje voda, a tom će se investicijom uvelike pridonijeti poboljšanju kvalitete i zdravlja života ljudi te zaštiti okoliša i prirode. Modernizacijom, unapređenjem i poboljšanjem cjelokupnog sustava vodoopskrbe i odvodnje osigurat ćemo Jastrebarskom i njegovim građanima vodnokomunalnu infrastrukturu dostojnu modernog i naprednog grada", izjavio je Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskog. 


Stroža obrada 

Radove na UPOV-u u vrijednosti 43,7 milijuna kuna s PDV-om izvodi zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Riko i Hidroinženjering iz Ljubljane, odabrana na javnom natječaju, a oni obuhvaćaju projektiranje UPOV-a i ishođenje potrebnih dozvola, gradnju uređaja, provedbu potrebnih testova i pokusni rad te provedbu tehničkog pregleda. 

Jaskanski UPOV bit će koncipiran na trećem stupnju pročišćavanja otpadnih voda, koji podrazumijeva strožu obradu komunalnih otpadnih voda primjenom tehnologije sekvencijalnog šaržnog reaktora (SBR) za biološko pročišćavanje i aerobne stabilizacije mulja.