Od travnja ove godine u Francuskoj je zabranjena primjena uređaja za grijanje i hlađenje vanjskih prostora kao što su terase kafića, barova i restorana i sl. Naravno, radi se o uređajima koji su posljednjih godina postajali sve popularniji, unatoč neprestanim kritikama aktivista za zaštitu okoliša. No, u skladu s njihovim zahtjevima predsjednik Emanuel Macron okupio je skupinu od 150 građana koji su dali svoje prijedloge za zaštitu klime. Jedan od tih prijedloga bila je upravo zabrana grijanja i hlađenja otvorenih prostora, što je sada pretočeno u zakonsku odredbu koja to zabranjuje. 

Zanimljivo je da je odredba koja zabranjuje 'primjenu sustava grijanja i klimatizacije koji troše energiju i koji rade na otvorenom, na javnim prostorima' trebala biti donesena još prije izbijanja pandemije, no tada je njezino donošenje odgođeno. S druge strane, pojedine francuske jedinice lokalne samouprave takve su odredbe imale već od ranije, a sada je takvo rješenje primijenjeno u cijeloj zemlji. 

Naravno, postoje i iznimke na koje se takva zabrana ne odnosi. Pri tome se ponajviše radi o uglavnom zatvorenim šatorskim prostorima, prostori pokriveni pomičnim ili prenosivim pokrovima tijekom održavanja povremenih sajamskih, kulturnih ili sportskih priredbi, čekaonice u kolodvorima, lukama i zračnim lukama, barovi, kafići i restorani čije su terase u cijelosti zatvorene i uglavnom nepropusne za strujanje zraka. Kazne za prekršaj zabrane, kada se prvi put uoči kršenje, iznose 1500 eura, objavio je njemački stručni časopis 'CCI.Zeitung'.