HEP Toplinarstvo je početkom tjedna završilo ogrjevnu sezonu 2013./2014. za približno 124 tisuće krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Velikoj Gorici, Samoboru, Zaprešiću, Osijeku i Sisku. Nakon završetka ogrjevne sezone HEP Toplinarstvo će izvoditi redovne remonte toplinskih postrojenja, a tijekom ljeta će provesti revitalizaciju 5,2 km distribucijske toplinske mreže te izgraditi oko 2,4 km nove mreže. Izvan ogrjevne sezone krajnji kupci imaju mogućnost izvesti radove na unutranjim instalacijama grijanja u stanovima i poslovnim prostorima. „Kako bismo osigurali kontinuiranu i pouzdanu opskrbu krajnjih kupaca toplinskom energijom, HEP Toplinarstvo će tijekom ljeta provoditi radove na revitalizaciji vrelovodne, toplovodne i parovodne mreže. Radovi mogu uzrokovati kratke prekide u opskrbi toplom vodom, a o točnim terminima prekida opskrbe HEP Toplinarstvo će pravovremeno obavijestiti krajnje kupce. Savjetujemo krajnjim kupcima da u razdoblju izvan ogrjevne sezone provjere ispravnost unutranjih instalacija grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima te da provedu sve potrebne radove, kako bi spremni dočekali novu sezonu grijanja.“ izjavio je Robert Krklec, direktor HEP Toplinarstva. Prije izvođenja radova na unutranjim instalacijama grijanja potrebno je isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što obavljaju isključivo djelatnici HEP Toplinarstva na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade. HEP Toplinarstvo savjetuje da se suvlasnici zgrade dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje sustava pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja bit će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Radovi krajnjih kupaca na unutarnjim instalacijama moraju biti završeni do početka rujna, a pisanu potvrdu treba dostaviti HEP Toplinarstvu. Preporučuje se da pri punjenju instalacija ventili na svim radijatorima u zgradi budu otvoreni te da suvlasnici zgrade usporedo s punjenjem sustava organiziraju i odzračivanje instalacija, zaključuje se u priopćenju.