U sklopu 'Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće' potpisani su ugovori o radovima na izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću, kapaciteta 24 200 ekvivaletnih stanovnika i Petrijevcima, kapaciteta 9800 ES. Nakon potpisivanja tog ugovora u Valpovu, čemu su bili nazočni predstavnici lokalne samouprave i Hrvatskih voda, u pogon je puštena tlačna stanica Gat 1 s pripadajućim tlačnim cjevovodom.

Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 3. stupnja u Belišću i 2. stupnja u Petrijevcima osigurat će se sukladnost s europskim propisima. Osim izgradnje UPOV-a, Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće obuhvaća i izgradnju postrojenja za pripremu pitke vode u Belišću te izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Belišće, Petrijevci, Koška i Gat. Projektom će se smanjiti ispuštanje djelomično pročišćenih otpadnih voda u područje dunavskog sliva i doprinijeti zaštiti vodnih resursa i osiguravanju kvalitetne vodoopskrbe stanovništva. Izgradnjom sustava odvodnje povećat će se broj priključaka i povećati učinkovitost cjelovitog vodno-komunalnog sustava na području projekta i stupanj pouzdanosti vodoopskrbe.

Projekt je započeo potkraj 2019. godine, dok vrijednost upravo potpisanih ugovora iznosi 113,3 mil. kuna, dok vrijednost cijelog Projekta vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće iznosi 386 mil. kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', izvijestile su Hrvatske vode.