Potpisan je prvi dodatak sporazumu kojim će se omogućiti rekonstrukcija i dogradnja vodnih građevina unutar Nacionalnog parka Brijuni za ispravno pružanje vodnih usluga. Vrijednost sporazuma je 26,6 mil. kuna, a razdoblje financiranja i provedbe je dvije godine odnosno 2019. - 2021. Sporazum su potpisali Hrvatske vode, NP Brijuni, pulska vodoopskrbna tvrtka Vodovod i pulska kanalizacijska tvrtka Pragrande. 

Naime, područje NP Brijuni je od posebnog državnog interesa i uživa posebnu zaštitu države, a na njegovom području postoje građevine javne vodoopskrbe i odvodnje koje su u vlasništvu države. Na osnovi potpisanog sporazuma u iduće dvije godine će se izraditi potrebna dokumentacija i započeti s razvojem kanalizacije i zbrinjavanja otpadnih voda, čime će se uspostaviti odgovarajući standardi vodoopskrbe na otočju. Isto tako, provest će se cjelokupna sanacija postojeće vodoopskrbne mreže na otočju, dok se kanalizacijska mreža tek treba izgraditi.

Istodobno, Grad Pula i Hrvatske vode rade i na projektu Pula Sjever s ciljem poboljšanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području grada koje obuhvaća naselja Štinjan, Galižanu, Barbarigu i Peroj, ali i općinu Fažana.

Spomenuti projekt na Brijunima financira se s 90% sredstava Hrvatskih voda i 10% sredstava Vodovoda i Pragrandea, objavile su Hrvatske vode.