Potpisani su ugovori dodjeli bespovratnih sredstava i o sufinanciranju za projekt 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina'. Vrijednost projekta je 488,41 mil. kuna, od čega 67% čine bespovratna europska sredstva, dok će ostatak osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i kutinska komunalna tvrtka Moslavina. Time će se izgraditi oko 80 km vodoopskrbne mreže i 51 km mreže javne odvodnje, što će povećati priključenost na sustav javne vodoopskrbe s postojećih 90% na 100 %, a priključenost na sustav javne odvodnje s 85 % na 93%. Riječ je o jednom od najpotpunijih vodnokomunalnih projekata u Hrvatskoj jer obuhvaća gradnju nove vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, uređaja za pročišćavanje voda i uređaj za preradu vode. Njime su obuhvaćena Kutina i okolna naselja (Repušnica, Kutinska Ciglenica, Kutinska Slatina, Šartovac, Husain, Batina, Ilova, Mikleuška, Gojlo, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice, Janja Lipa, Šartovac, Brinjani i Stupovača), izvijestio je MZOE.