Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i o sufinanciranju za aglomeraciju Metković. Riječ je o projektima s ciljem daljnjeg razvoja vodnokomunalne infrastrukture, tj. sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Metkovića. Između ostaloga, njime će se postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 89%. 

Uz to, osigurat će se i razdjeljivanje postojećeg mješovitog sustava odvodnje, čime će se smanjiti pojava ulaska otpadnih voda iz sustava i onemogućiti dotok infiltriranih podzemnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Konačno, time će se smanjiti i gubici u vodoopskrbi s 58,3% na 22,7%.


Projekt u vrijednosti gotovo 0,5  mlrd. kuna

Ukupna vrijednost projekta je 448,6 mil. kuna, od čega financiranje bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.'  čini čak 253,7 mil. kuna. Ostatak čini tzv. nacionalna komponenta u kojoj sudjeluju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode s po 42,09 mil. kuna i lokalna samouprava s 21,05 mil. kuna.

Ugovor o tome potpisali su MZOE, Hrvatske vode, gradonačelnik Metkovića i komunalna tvrtka Metković koja je korisnik sredstava.

 

Daljnji razvoj vodoopskrbe i odvodnje 

U sklopu projekta također će se rekonstruirati, dograditi i sanirati sustav vodoopskrbe. To uključuje rekonstrukciju 11,9 km i dogradnju 5,5 km vodoopskrbnih cjevovoda, prespajanje 1340 kućnih priključaka, ugradnju 5500 vodomjera za daljinsko očitanje, izgradnju 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja i pripadajućeg postrojenja za solarno sušenje mulja, objavile su Hrvatske vode.