Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska i ugovori o sufinanciranju projekta. Taj se projekt financira bespovratnim sredstvima fondova Europske unije iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' Ukupna vrijednost projekta je 123,63 mil. kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 98,91 mil. kuna, a bespovratna europska sredstva 70,11 mil. kuna ili 70,88%. Preostali iznos odnosi se na nacionalno sufinanciranje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i Grada Novske. Ujedno, riječ je o projektu koji će do 2020. godine donijeti značajna ulaganja u javnu vodoopskrbu i odvodnju na području Novske. Naime, projekt obuhvaća rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda duljine oko 13 km, rekonstrukciju gotovo 2 km postojeće mreže sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja i kapaciteta za novih 11 700 priključaka. Tako je do kraja 2020. godine, kada je predviđen završetak radova, planirana i izgradnja više od 40 km kanala, kolektora i tlačnih cjevovoda i izgradnja 18 crpnih stanica i dva kišna preljeva. Time će se poboljšati opskrba vodom za 2472 stanovnika, a rekonstrukcijom dijela cjevovoda u Novskoj poboljšat će se pouzdanost i kontinuitet sustava, pri čemu će se gubici smanjiti na svega 20%, dok će se priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećati s dosadašnjih 68% na 97%. Spomenute ugovore potpisali su dužnosnici, odnosno predstavnici MZOE-a, Hrvatskih voda, Grada Novske i Vodovoda Novska, izvijestile su Hrvatske vode.