U Dubrovniku je održano svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Zaton-Orašac i Ugovora o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Dubrovnik (Orašac). Aglomeracija Orašac je pripremnim studijama za sufinanciranje ostala izvan obuhvata aglomeracije Dubrovnik, odnosno izvan sufinanciranja iz fondova Europske unije. Tako će sada Hrvatske vode sufinancirati izgradnju kanalizacijskog sustava istočnog dijela Orašca, točnije gravitacijskih kanalizacijskih kolektora ukupne duljine 3900 m, crpne stanice Orašac i tlačnog cjevovoda duljine 585 m. Uz to, uz izgradnju kanalizacijskog sustava planira se izgradnja vodoopskrbnog sustava. Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 16,5 mil. kuna, od čega se na vodoopskrbu otpada 8,2 milijuna kuna, a na odvodnju 8,3 mil. kuna, pri čemu će 2018. godine Hrvatske vode projekt sufinancirati s 2,5 mil. kuna. 
Isto tako, potpisan je i Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka za 2018. godinu. Naime, dubrovačkoj vodoopskrbnoj tvrtki Vodovod Dubrovnik odobrena su sredstva na Javnog poziva za sufinanciranje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj, čime bi se su trebali smanjiti gubici u distribuciji vode u Dubrovniku koji su se kretali na razini 36% i taj će projekt Hrvatske vode u 2018. godini sufinancirati s 2 mil. kuna.
Konačno, u Podgradini je potpisano još nekoliko ugovora za projekte vodoopskrbe i odvodnje na području Dubrovačko-neretvanske županije. Tako su Hrvatske vode i tvrtka Odvodnja Slivno potpisali Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području općine Slivno za 2018. godinu, Hrvatske vode i pločanska vodoopskrbna tvrtka Izvor Ploče Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka za 2018. godinu, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Grad Metković Ugovor o provedbi projekta edukativno informativnih aktivnosti za Grad Metković, objavile su Hrvatske vode.