Projekt 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Petrinja' trebao bi se provesti do 2020. godine i podrazumijeva rekonstrukciju vodoopskrbnoga sustava i rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje u Petrinji, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (3. stupanj pročišćavanja) i pristupnih cesta iu nabavu komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Ukupna vrijednost tog projekta je 431,15 mil. kuna, od čega bespovratna europska sredstva iznose 244,9 mil. kuna. Usporedno s time, izgradit će se i sustav javne vodoopskrbe naselja Budičina - Hrastovica - Taborište, a u tijeku je i izrada projektne dokumentacije izgradnje vodoopskrbe naselja Brest - Mala Gorica i izgradnja objekata za zaštitu od poplava. Konačno, u okviru programa sanacije gubitaka u Hrvatskoj izradit će se koncepcijsko rješenje vodoopskrbnoga sustava Petrinje i Lekenika, a studija će ponuditi najbolja rješenja unaprjeđenja vodoopskrbnoga sustava i smanjenja gubitaka. Konačno, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike bit će na raspolaganju Gradu Petrinji za uspostavu reciklažnoga dvorišta i sanaciju odlagališta neopasnoga otpada, istaknuto je na sastanku visokih predstavnika MZOE-a, Hrvatskih voda i Grada, o čemu je izvijestio upravo MZOE.