HEP-Toplinarstvo će s današnjim danom započeti s podešavanjem automatske regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevna sezona 2016./2017. za približno 125.000 krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Za podešavanje automatske regulacije u svim toplinskim podstanicama potrebno je približno tri dana, a nakon toga HEP započinje s radovima na toplinskim sustavima. U razdoblju izvan ogrjevne sezone provest će se revitalizacija približno 8,5 km postojeće vrelovodne i toplovodne trase te izgradnja 6 km nove trase. „Završili smo ogrjevnu sezonu 2016./2017. koja je protekla uspješno. S ciljem osiguravanja kontinuirane i sigurne opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom, HEP-Toplinarstvo će i ove godine izvan ogrjevne sezone provoditi radove na revitalizaciji mreže. Uslijed radova mogući su kratki prekidi opskrbe toplom vodom, a o točnim terminima prekida tvrtka će pravovremeno obavijestiti krajnje kupce. Savjetujemo krajnjim kupcima da u razdoblju izvan ogrjevne sezone provjere ispravnost unutarnjih instalacija grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima, te da na istima do početka rujna provedu sve potrebne radove, kako bi spremni dočekali novu sezonu grijanja.“ izjavio je Zdravko Zajec, direktor HEP-Toplinarstva. Prije izvođenja radova na unutarnjim instalacijama grijanja potrebno je isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što obavljaju isključivo radnici HEP-Toplinarstva na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade. HEP-Toplinarstvo savjetuje da se suvlasnici zgrade dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. HEP-Toplinarstvo će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje da ventili na svim radijatorima u zgradi budu otvoreni te da suvlasnici zgrade paralelno s punjenjem sustava organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija. Ogrjevna sezona 2017./2018. započet će najranije 15. rujna 2017. u skladu s vremenskom uvjetima.