Sva srpska kućanstva koja koriste grijanje iz toplana morat će da od 1. siječnja 2015. godine ugraditi razdjelnike topline, na osnovu kojih će biti obračunata i naplaćivana utrošena toplinska energija, a država će pomoći u nabavci razdjenika, najavila je ministrica energetike Zorana Mihajlović. U tom ministarstvu obećavaju da će pomoći toplanama da se spreme za obračun grijanja po utrošku, ali da uspješnost tog posla ovisi od dogovora lokalnih samouprava, toplana i stanara. Država će raspisati centralni tender za razdjelnike, najavila je Mihajlović za RTS.