U varaždinskom naselju Črnec Biškupečki otvoreno je gradilište u sklopu projekta 'Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda anglomeracije Varaždin'. Radi se o već četvrtom i ujedno posljednjem gradilištu u sklopu tog projekta i obuhvaća područje Grada Varaždina i deset susjednih općina. Vrijednost tih radova je 64,29 mil. kuna i njima će se na području općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki izgraditi se oko 18 km cjevovoda, sedam crpnih stanica i jedan retencijski bazen te će se izgraditi i rekonstruirati 7 km kolektora mješovite odvodnje. Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta na području aglomeracije Varaždin je 855,83 mil. kuna, od čega 71,38% čine bespovratna europska sredstva, dok su preostali dio osigurali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i korisnici. Uz to, uskoro će biti raspisan i natječaj za izgradnju pročistača otpadnih voda, čime će cjelokupni projekt biti zaokružen. Inače, Aglomeracija Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,487 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena i sanaciju 2,654 km postojećih gravitacijskih cjevovoda, objavio je MZOE.