Nakon dvije godine izvođenja radova u Višnjanu je dovršen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Uređaj u svojem sklopu ima kompostanu, čime je riješen problem mulja. Naime, u kompostani se dobiva materijal za dohranu zelenih površina, a voda s uređaja ponovno koristi za zalijevanje nasada maslina, zelenih površina i nogometnog igrališta. 

Vrijednost radova izgradnje uređaja iznosila je 12,8 mil. kuna bez poreza na dodanu vrijednost. Kapacitet uređaja je 1700 ekvivalentnih stanovnika, s III. stupnjem pročišćavanja i membranskim bioreaktorom (MBR). Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, projekt je obuhvatio i postrojenja za predtretman i za obradu mulja (kompostane). 

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatskih voda i vodnjanske vodoopskrbne tvrtke Usluga Višnjan u omjeru 80 : 20 %. Probni rad bi trebao trajati 18 mjeseci, a potom će se obaviti tehnički pregled i ishoditi uporabna dozvola, najavile su Hrvatske vode.