Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Zagorski vodovod su 30.5.2018. godine potpisali ugovore o sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i Zlatar. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 598,1 mil. kuna, od ćega europska sredstva čine 321,355 mil. kuna, odnosno 67%  prihvatljivih troškova. Projekt Zabok - Zlatar sufinancira se sredstvima iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' Njime su obuhvaćena četiri grada (Zabok, Donja Stubica, Oroslavje i Zlatar) i 10 općina (Bedekovčina, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Sv. Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Mače, Zlatar Bistrica, Konjščina, Marija Bistrica i Lobor) na području Krapinsko-zagorske županije i predviđena je izgradnja novog i sanacija postojećeg sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava javne odvodnje Zabok i Zlatar. Ukupno će biti sanirano ili prošireno 185 km sustava javne odvodnje, čime će gotovo 52 000 stanovnika dobiti mogućnost priključka na sustav odvodnje, čime će se na području Zaboka stupanj priključenosti povećati s 50% na 88%, a na području Zlatara s 33% na 79% pa će Krapinsko-zagorska županija premašiti hrvatski prosjek priključenosti na sustav odvodnje. Uz to, u okviru projekta će do 2022. godine biti osigurano odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, objavio je MZOE.