Institut IGH potpisao je ugovore o uslugama nadzora nad radovima koji se izvode u okviru projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka. Oba ugovora sufinanciraju se sredstvima EU-a u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. 

Vodoopskrba 

Ugovor o uslugama nadzora nad radovima izgradnje sustava odvodnje Institut IGH provodit će u okviru zajednice ponuditelja koju još čine i Eptisa Adria, Flum-ing i Projekt Nova Gorica. Riječ je o ugovoru u vrijednosti 23,7 milijuna kuna bez PDV-a. Rok izvršenja iznosi 65 mjeseci, a njegova svrha je pridonijeti kvalitetnoj i pravovremenoj provedbi investicijskih mjera izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe kroz stručni nadzor gradnje. 

Pročišćavanje otpadnih voda 

Ugovor o uslugama nadzora nad projektiranjem i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka IGH će odraditi zajedno s poduzećima Eptisa Adria i Projekt Nova Gorica, a njegova je vrijednost 21,98 milijuna kuna bez PDV-a, s rokom izvršenja 50 mjeseci. Svrha je tog ugovora pridonijeti kvalitetnoj i pravovremenoj provedbi investicijskih mjera izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kroz stručni nadzor, za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Rijeci, kapaciteta 200 000 ES, II. stupnja pročišćavanja.