Danas se u zgradama svakodnevno mora osigurati visoka razina ugodnosti boravka, bez obzira na vanjske uvjete. No, zgrade se razlikuju po svojoj namjeni i izvedbi, zbog čega redovito postoje velike razlike u toplinskom i rashladnom opterećenju i u potrebama za toplinskom i rashladnom energijom i čistim i svježim zrakom. 

To su sve razlozi zašto je Clivet, poznati talijanski proizvođač rashladne i klimatizacijske opreme, razvio specijalizirana rješenja za slučajeve kada treba zadovoljiti posebne zahtjeve u različitim zgradama optimiranjem ukupne učinkovitosti uobičajenih termotehničkih sustava (kotlova, rashladnika, klima-komora itd.). Clivetovi specijalizirani sustavi pojednostavljuju projektiranje i ugradnju, poboljšavaju upravljanje, smanjuju utjecaj na okoliš, a istodobno i optimiraju početna ulaganja, snižavaju pogonske troškove i doprinose energetskoj učinkovitosti zgrade u kojoj se koriste.

Kako bi se sva ta rješenja bolje predstavila hrvatskoj stručnoj javnosti, Clivetov Ured u Zagrebu, Clivet South East Europe organizirao je seminare u Zagrebu i Splitu pod nazivom 'Inteligentno upravljanje KGH postrojenjima s ciljem postizanja maksimalne energetske učinkovitosti'. Na tom stručnom skupu koji je održan je 11. studenoga ove godine talijanski stručnjaci uputili su domaće projektante u mogućnosti značajnih ušteda koje se ostvaruju zahvaljujući primjeni Clivetovih rješenja, ponajviše u smislu povrata topline i inteligentnog upravljanja opremom u strojarnici. Naime, na strojarnicu otpada 65% potrošnje sustava ventilacije i klimatizacije i čak 30% ukupne potrošnje u zgradi, dok termotehnički sustavi (grijanje, hlađenje, ventilacija i klimatizacija) čine čak 45% potrošnje energije u zgradi. Stoga je vrlo važno optimirati takve sustave, uzimajući u obzir cijeli vijek trajanja zgrade jer troškovi investicije (projektiranje i izvođenje) čine tek 20% njihovih ukupnih troškova, dok se veliki ostatak odnosi na njihov pogon, održavanje, upravljanje i, kada je potrebno, obnovu i rekonstrukciju. 

Neka od Clivetovih rješenja za to su multifunkcijske četverocijevne jedinice s velikim povratom topline koje značajno povećavaju energetsku učinkovitost (što, naravno, automatski znači niže pogonske troškove) i IntelliPlant, sustav koji omogućava upravljanje rashladnom i klimatizacijskom opremom i cijelom strojarnicom u koju je ona ugrađena.