Konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva u 3. sazivu održana je 19.4.2018. godine u Osijeku. Nakon provedenih izbora za članove Skupštine HKIS-a, iz izabranih članova Skupštine za predsjednika je izabran Željko Dorić, dipl. ing. Riječ je o ovlaštenom inženjeru strojarstva iz Splita i dugogodišnjem djelatniku HEP-a. Istodobno, usvojen je prijedlog predsjednika za imenovanje članova Upravnog i Nadornog odbora HKIS-a, dok Stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda, izmiritelji Centra za nastavljaju s radom do imenovanja novih, objavio je HKIS.