Odvodnja Poreč nedavno je izvijestila kako je završena gradnja kanalizacijske mreže naselja Katun. Vrijednost radova je gotovo 3,4 milijuna kuna (bez PDV-a). Izvođač radova je tvrtka Iskop iz Sv. Petra u Šumi, objavljeno je na stranicama Grada Poreča

Navedeni radovi obuhvatili su gradnju gravitacijske mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda tog naselja, crpne stanice Katun s tlačnim vodom te s priključenjem na postojeći glavni kolektor Baderna- Žbandaj. 


Glavni kolektor 

Odvodnja Poreč nastavlja s gradnjom dijela kanalizacijske mreže ceste Jasenovica – Fuškulin, kanalizacijske mreže naselja Stancija Amoroso, dok je u pripremi postupak javne nabave za nastavak izgradnje glavnog kolektora Kosinožići. 

Također, nastavlja se s pripremom potrebne tehničke dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te s prikupljanjem potrebnih suglasnosti kako bi se ostvarili uvjeti za projektiranje i izgradnju kanalizacijskih sustava u ostalim naseljima, a sve s ciljem dostizanja maksimalne priključenosti na javni kanalizacijski sustav.