Tvornica šećera Osijek je pogon za preradu šećerne repe s nazivnim kapacitetom prerade 7200 t/d i maksimalnim kapacitetom prerade 8000 t/d. 

Taj se kapacitet, pored biološko-kemijskog opterećenja otpadnih voda, uzima kao parametar za definiranje kapaciteta uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda. 

Kao rješenje za pročišćavanje otpadnih voda odabran je biološki anaerobno-aerobni proces. Izvedeni Uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda (UPTOV) koristi tehniku sekvencijalnog šaržnog reaktora (SBR) i ima prigrađeno bioplinsko postrojenje. 

Više o toj temi moguće je pročitati u novom broju časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovije trendove u energetici možete se pretplatiti OVDJE.