Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (N 99/2014) propisuje se ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, uređaja za regulaciju odavanja topline i zasebnih mjerila toplinske energije u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/2013 i 14/2014). Njime se isto tako propisuju modeli raspodjele i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu krajnjim kupcima koji su vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalne uporabne cjeline, a toplinsku energiju registriraju na uređaju za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili je mjere zasebnim mjerilom.
Spomenuti je Pravilnik donijelo Ministarstvo gospodarstva i to na temelju članka 33, stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije. Pri tome se, ako njegovim stupanjem na snagu nije došlo do promjene u načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce na zajedničkom mjerilu, primjenjuju važeće odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju. Isto tako, ako je nakon njegovog stupanja na snagu došlo do promjene u načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije, kupac toplinske energije dužan je u roku od 30 dana dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika prijedlog odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije na suglasnost.
Pravilnik je objavljen u 'Narodnim novinama', a na snagu stupa 1.9.2014. godine, kada ujedno prestaju važiti odredbe dosadašnjeg Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 139/2008, 18/2009, 136/2011 i 145/2011).