Dobro je poznata činjenica da se dimnjačarstvo (i to ne samo u Hrvatskoj!) već niz godina susreće s mnogim problemima, a statistike iz obrazovnog sustava i s tržišta rada pokazuju kako ono postaje deficitarno zanimanje. Uz to, sama struka se redovito susreće s brojnim problemima koji proizlaze iz nepostojećih i/ili nedostatnih i/ili nedorečenih zakona i podzakonskih propisa, dok novi zahtjevi u vezi s liberalizacijom tržišta usluga koje zahtijeva Europska komisija ili pak zahtjevi za energetskom učinkovitošću sustava grijanja ili za sigurnošću i zaštitom od požara neprestano nameću nove obveze. Na sve te probleme teško je pronaći jednostavan, brz i učinkovit odgovor, no jedno je sigurno: u hrvatskom dimnjačarstvu nužna je međusobna suradnja samih dimnjačara, ali i svih drugih struka koje su s dimnjačarskom usko povezane.
U skladu s time, Hrvatska dimnjačarska udruga još je jednom okupila najveći dio hrvatskih dimnjačara. Tako je 8. konferencija dimnjačara Hrvatske u hotelu 'Bluesun Kaj' obuhvatila teme od iznimne važnosti za daljnji razvoj dimnjačarske i svih srodnih struke. Teme dvodnevnog skupa obuhvatile su, osim prijedloga za rješavanje svih ranije spomenutih problema i stručne rasprave o tome, primjenu najsuvremenijih tehničkih rješenja u obavljanju svakodnevnih dimnjačarskih poslova, uvođenje novih tehnika rada, stručno usavršavanje dimnjačara, a prikazani su i najnoviji proizvodi, rješenja i usluge vodećih proizvođača opreme. Uz to, svoja iskustva iz dimnjačarske struke prenijeli su i kolege iz susjednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije.
Drugoga dana skupa naglasak je pak bio na praktičnim problemima iz dimnjačarske i srodnih struka. Primjerice, sve veća primjena biomase kao goriva u sustavima grijanja (peleta, cjepanica i sl.) uzrokuje sve više problema u radu dimovodnih sustava, posebice ako oni prethodno nisu prenamijenjeni za primjenu biomase u ložištu izvora topline. Isto tako, ponovno je upozoreno na brojne nestručnosti, improvizacije i očito nepoznavanje zakona, propisa i pravila struke pri izvođenju dimovodnih sustava, osobito ako se radi o sanacijama.