Ekološki problemi kao što su globalno zatopljenje i smanjenje zaliha fosilnih goriva za posljedicu imaju zahtjeve za sve učinkovitijim sustavima koji osiguravaju ugodnu mikroklimu u zatvorenim prostorima, odnosno učinkovitijom opremom za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju. Sve je to izraženo u sve strožm europskim zahtjevima za ostvarivanje ciljeva do 2020. godine, poznatima pod nazivom '20*20*20'. Kako bi se ti ciljevi mogli ostvariti, u EU-u su također postavljene točnije mjere stvarnije učinkovitosti sustava, odnosno tzv. sezonska učinkovitost. Ona je, zapravo, precizniji iskaz stvarnih značajki sustava:
• dok je učinkovitost ranije bila određivana samo kod jedne vanjske temperature zraka (35 °C za hlađenje, 7 °C za grijanje), kod sezonske učinkovitosti se koristi niz vanjskih temperatura koje točnije odražavaju stvarne značajke cijele godine
• dok je učinkovitost ranije bila određivana samo pri punom opterećenju (kako radi samo mali broj sustava), kod sezonske učinkovitosti je naglasak na mnogo stvarnijem djelomičnom opterećenju
• dok je učinkovitost ranije bila određivana ne uzimajući u obzir pomoćne načine rada (npr. 'stand-by'), kod sezonske učinkovitosti se u velikoj mjeri u obzir uzima i potrošnja kod takvih načina rada.
Mjerenja sezonske učinkovitosti na opremi za klimatizaciju stoga prednost daju rješenjima koja optimiraju ukupnu potrošnju energije tijekom cijele godine i pod stvarnim pogonskim uvjetima.
S obzirom na to da novi zahtjevi za energetskom učinkovitosti opreme za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju stupaju na snagu već od 1.1.2013. godine, poznati proizvođač opreme za klimatizaciju Dakin (ujedno i europski predvodnik u primjeni značajki sezonske učinkovitosti) predstavnicima stručnih medija i strukovnih udruga predstavio je najvažnije značajke novih zahtjeva.
Kraći seminar pod nazivom 'Međunarodno okupljanje medija na visokoj razini' okupio je sudionike iz šest zemalja Srednje i Jugoistočne Europe (Austrije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Mađarske i Slovačke), a održan je 3.12.2012. godine u prostorima Daikinove  podružnice Daikin Airconditioning Central Europe. Pri tome su podrobno pojašnjeni zahtjevi za ekodizajnom opreme za grijanje i klimatizaciju, a zatim i koji je njihov utjecaj na Daikinove proizvode.