Hrvatske vode objavile su kako su s Gradom Karlovcem potpisale sporazum o financiranju izgradnje odvodnje u okviru aglomeracije Karlovac - Duga Resa. Riječ je o izgradnji 61 km kanalizacijske mreže i rekonstrukciji 50 km vodovodne mreže u devet karlovačkih gradskih i prigradskih naselja: Gornjem Mekušju, Kamenskom, Turnju, Maloj, Donjoj i Gornjoj Švarči, Jamadolu, Drežniku i Hrnetiću u kojima ima oko 9000 kućanstava. Početak radova se očekuje tijekom 2018. godine. Istodobno, Grad će napraviti projekte za uređenje oborinske odvodnje, nogostupa i javne rasvjete. 
Uz to, u tijeku je i izgradnja sustava obrane od poplava koji treba biti završen do 2023. godine i čija je ukupna vrijednost 670 mil. kuna. U skladu s time, u posljednja tri mjeseca uložena su sredstva u interventne mjere obrane od poplava. Tako je 2 mil. kuna već uloženo u manje zahvate koji štite od poplava kod vodostaja do 700 cm, a uskoro počinje izgradnja nasipa na lijevoj obali Kupe i priprema se izgradnja nasipa u Logorištu i prokopa Kupa - Kupa.