Istraživači sa Sveučilišta Saarland i Sveučilišta Ruhr Bochum došli su do otkrića da je uz pomoć superelastične memorijske legure moguće izraditi klima-uređaje kojima nije potrebno rashladno sredstvo, a imaju čak i manju potrošnju energije. Elastičnost i memorijska legura je omogućena legurom nikla i titana, a prototip rashladnog sustava za hlađenje zrakom dalje provodi topli zrak rotirajućom nakupinom žica memorijske legure. Kada su žice maksimalno rastegnute i opuštene dolazi do povlačenja topline iz okoline jer se ohlađeni zrak predaje prostoriji ili objektu i dolazi do rotacije. Zatim se u drugoj fazi memorijska legura optereti toplinom i opet počne rotirati kako bi na drugom kraju uređaja otpustila toplinu te se nakon toga počne opet hladiti. Izmjena toplog i hladnog zraka radi na principu da kada dođe do deformacije žice nikl-titana, mehaničkim naprezanjem se mijenja struktura molekularne rešetke metala, što zagrijava metal. Nakon izjednačavanja temperature legure i okoline, naprezanje počne popuštati, legura poprima prvobitni oblik i počne se naglo hladiti za 20 oC – 30 oC ispod temperature okoline. Prema tome, istraživači rade da materijal bude izdržljiviji za dugoročniju primjenu, pa bi  tako strukturni i funkcionalni zamor materijala bio sveden na minimum, a učin hlađenja još veći. Međutim, procjenjuje se da je za takvo novo rješenje u klima-uređajima potrebno još sedam do deset godina da se pojavi na tržištu, objavio je VDI.