Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti neće biti izmijenjen i dopunjen još približno godinu dana, istaknuto je na 19. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi koji je u organizaciji tvrtke ENERGETIKA MARKETING održan jučer u Zagrebu. 

Podsjećamo, Pravilnik je donio neke promjene koje su se pokazale nužnima. Ali, kako je pripremljen prije više od četiri godine, a donesen 2020., nužno ga je preinačiti te ispraviti i dodati one dijelove koji su se dosad pokazali kao neučinkoviti i one koji će poboljšati sigurnost opreme pod tlakom. 

Predsjednik Organizacijskog odbora ovog seminara, prof. dr. sc. Srećko Švaić, umirovljeni profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Hrvatske sekcije za opremu pod tlakom, ističe kako ona predstavlja osnovne elemente energetskih, procesnih i termotehničkih sustava. 

"Oprema pod tlakom zauzima drugo mjesto po brojnosti u industriji Europske unije. Njezina konstrukcija, proizvodnja, inspekcija i održavanje iznimno su bitni za sigurnost ljudi, materijalnih dobara i okoliša i za ekonomičan rad postrojenja", napominje.

 

Javna rasprava 

Donošenjem novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti koji traži reviziju svih pravilnika iz područja opreme pod tlakom, dodaje, stvoren je prostor za izmjene i dopune sada važećeg Pravilnika. 

"U tom smislu je Hrvatska sekcija za opremu pod tlakom već u siječnju pokrenula aktivnosti za te izmjene, razmjenom mišljenja s inspekcijskim tijelima i nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja", kaže. 

Od zacrtanih aktivnosti neke još nisu započete ili se u provedbi pojavljuju određeni problemi. "To je ponajprije izobrazba inspektora. Naime, sve potrebne radnje za početak izobrazbe su napravljene i s njom se kreće u jesen. Zatim, tu je izobrazba izvođača pripreme za vatrogasne aparate i boce za disanje, odnosno ronjenje. Ona je započeta koncem prošle godine i do sada je održano pet izobrazbi, tako da će u ovoj godini gotovo svo osoblje koje radi u tim tijelima biti educirano. Također, evidencija vatrogasnih aparata i boca za disanje, odnosno ronjenje još nije u potpunosti napravljena. No, može se reći da se nakon izobrazbe izvođača pripreme i seminara o tlačnoj opremi koje pohađaju inspektori inspekcijskih tijela evidencija uspostavlja", ističe on, dodajući kako je razlog pojedinih poteškoća nedovoljna koordinacija između državnih tijela nadležnih za to područje.

 

Dizalice topline 

U sklopu ovog seminara, koji je ponovno potvrdio svoju ulogu tradicionalnog okupljanja struke u tom za gospodarstvo važnom području, održan je i okrugli stol koji se dotaknuo upravo izmjena i dopuna Pravilnika. 

Mirta Pokrščanski Landeka, voditeljica Službe za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset u Upravi za industriju, investicije i inovacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kaže kako se nada da će Pravilnik biti u završnoj fazi iduće godine. 

"Međutim, bitno je istaknuti da se svi uključe u javnu raspravu. Stoga, pozivam sve da se s prijedlozima i mišljenjima jave prije, a ne kasnije, kao što je bio slučaj nakon izlaska novog Pravilnika", naglašava. 

Također, na okruglom stolu se razgovaralo o izobrazbi inspektora i primjeni kontrolnih listi u inspekciji. Jer, od pojedinih inspekcijskih tijela i korisnika dolaze prigovori o površnom obavljanju periodičkih pregleda koji se ne provode u skladu s propisanim točkama u kontrolnim listama. 

Na koncu, među zanimljivijim područjima koje je obuhvatila Tlačna oprema 2022. svakako valja naglasiti hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline. Jer, zbog dostizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, Europska unija želi izbjeći korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i emisije fluoriranih stakleničkih plinova. 

Umjesto toga, novi zahtjevi u prvi plan guraju radne tvari kao što su ugljikov dioksid, amonijak i ugljikovodici. A oni rade pri bitno višim tlakovima nego dosad uobičajene radne tvari. Tako i rashladna oprema sve više postaje oprema pod tlakom.