Europska komisija ovaj tjedan je odobrila ulaganje veće od 128 milijuna eura iz Kohezijskog fonda u nadogradnju infrastrukture za vodoopskrbu te prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Split-Solin. 

Zahvaljujući tom projektu, 4000 stanovnika dobit će pristup kvalitetnoj vodi za piće, a za 25 000 stanovnika osigurat će se odgovarajući sustav za pročišćavanje otpadnih voda, priopćeno je iz EK. 


Onečišćenje mora

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira je izjavila kako je voda jedan od najdragocjenijih resursa i svi bismo trebali imati jednak pristup čistoj vodi za piće. "Zahvaljujući ovom ulaganju EU-a, stanovnici Hrvatske učinkovitije će iskorištavati izvore vode, čime će se postići visoka kvaliteta vode za piće i bolje pročišćavanje otpadnih voda. U konačnici, time će se smanjiti onečišćenje mora i podzemnih voda", napomenula je. 

Osim prednosti za okoliš, nadogradnja vodne infrastrukture potaknut će lokalno gospodarstvo: pomoći će privući veći broj turista na to područje, na kojem je glavna gospodarska aktivnost upravo turizam. 

Provedbom tog projekta vodna infrastruktura aglomeracije Split-Solin uskladit će se s direktivama EU-a o vodi, vodi za piće i komunalnim otpadnim vodama.