Počinje druga faza rekonstrukcije i izgradnje šibenske komunalne mreže. Riječ je o projektu 'Sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik' koji je vrijedan 496 mil. kuna, za što su ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i o sufinanciranju projekta potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor šibenske komunalne tvrtke Vodovod i odvodnja Frane Malenica. Tako će se projekt s 272 mil. kuna, što čini 68,51% prihvatljivih troškova sufinancirati bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' Pri tome će se do 2021. godine izgraditi 47 km cjevovoda i 11 crpnih stanica u naseljima Brodarici, Krapnju, Jadrtovcu i Zablaću, rekonstruirati sustav javne odvodnje u Šibeniku i rekonstruirati i dograditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Također će se rekonstruirati 36 km vodoopskrbne mreže u Brodarici, Krapnju, Jadrtovcu i Zablaću i dijelom u samom Šibeniku. Time će se povećat pokrivenost kanalizacijskom mrežom na gotovo 100%, smanjiti gubici i broj kvarova, povećati učinkovitost i pouzdanost sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 
Vezano uz to, ministar Ćorić je napomenuo kako je Hrvatskoj u trenutačnom programskom razdoblju dostupno 1,05 mlrd. eura za vodnokomunalne projekte, pri čemu je u provedbi 26 vodnokomunalnih infrastrukturnih projekta i u tijeku je odobrenje njih devet. Ukupna vrijednost tih projekata je 10,6 mlrd. kuna, od čega bespovratna europska sredstva iznose 7,5 mlrd. kuna, što je 94,2% ukupnih alociranih bespovratnih sredstava u okviru programa. Uz to, u različitim stupnjevima spremnosti je još 70-ak projekata, čime će se osigurati povlačenje cjelokupne dostupne alokacije od 1,05 mlrd. eura, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.