Nakon dugotrajnog procesa javne nabave, Odvodnja Rovinj – Rovigno i zajednica ponuditelja Cid Srl i Atzwanger nedavno su potpisali sporazum o izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. Vrijednost sporazuma je 134,2 milijuna kuna. 

Sporazumom je obuhvaćena gradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, ukupnog vršnog kapaciteta od 63 tisuće ekvivalenta stanovnika za otpadne vode aglomeracije Rovinj na lokaciji Cuvi i garaže za teretna vozila te dva dobavna tlačna cjevovoda za isporuku i ponovno korištenje pročišćene vode


Utjecaj na okoliš 

Odvodnja Rovinj – Rovigno je prije objave javnog natječaja izradila idejne projekte te dobila potrebne lokacijske dozvole koji će  služiti za daljnje projektiranje. 

Također, objavljeno je na stranicama Grada Rovinja, izrađena je studija utjecaja na okoliš, prati se kvaliteta zraka, izvedena su geomehanička istraživanja sastava tla, a sve s ciljem kako bi se utvrdilo višestruko bolje stanje nakon izgradnje postrojenja. 

Novo postrojenje će, prema očekivanjima, s probnim radom krenuti uoči ljetne sezone 2023. godine.