Nakon usvojenog paketa vodnokomunalnih zakona u srpnju, zakonodavac je pokrenuo postupak za izradu potrebnog okvira za ustrojavanje novih isporučitelja vodnih usluga! U utorak, 10. rujna, u Hrvatskim vodama održan je prvi sastanak Povjerenstva za izradu Uredbe o uslužnih područja na kojem je usvojen prijedlog osnivanje uže, deveteročlane skupine za izradu nacrta uredbe. 

Užu skupina činit će predstavnici resornog ministarstva i Hrvatskih voda te predstavnici partnerskih organizacija i dionika – jedinica lokalne i regionalne samouprave te isporučitelja vodnih usluga. Po izradi nacrta predmetne Uredbe, predlagatelj akta organizirat će konzultativne susrete s isporučiteljima vodnih usluga i njihovim osnivačima na kojima će predstaviti Uredbu te prikupiti komentare i primjedbe s terena. 

Najavljeno je i pokretanje projekta tehničke pomoći financiranog sredstvima EU-a s ciljem povećanja učinkovitosti isporučitelja vodnih usluga kroz podršku reorganiziranju vodnokomunalnog sektora, u okviru kojeg će biti izrađeni ogledni primjerci potrebnih pravnih i tehničkih akata. Očekivani rok za izradu uredbe je listopad 2019.